Datalogger

RANLEV Industri Automation

Din samarbejdspartner i en travl hverdag                                                                                                       


RANLEV

Industri Automation

Hårdengvej 17, Haderslev

+45 2099 4682

mail@ranlev.dk

Datalogger - opsamling af produktions og forbrugsdataMulige data der kan være anvendelige at opsamle:

 • Temperaturer i køle eller fryserum.
 • Tider på åbne porte og døre i fødevare virksomheder.
 • Forbrug af vand, varme, strøm, trykluft, etc.
 • Temperaturer på varme ved eksempelvis kogning eller sterilisering.
 • Mængder, væsker eller tørstoffer til en produktion.
 • Produktdata eller varenummer, sammenholdt med tid, vægt, temperatur, etc.
 • Drift timer og styktal.
 • Tryk og tryktab

 

De opsamlede data lagres på et SD kort, hvorefter de efter et forudbestemt interval,

sendes til en eller flere e-mail adresser som vedhæftet fil.

Filen kan hentes direkte ind i et regne ark og herefter behandles eller arkiveres som dokumentation.

 

Der genereres dagligt en fil som gemmes under datoen.

SD kortet der sidder i enheden, vil hele tiden erstatte ældste fil med nyeste,

og alt efter filstørrelse og mængden af loggede data, vil der ligge en del filer på kortet.

Så skulle det ske, at netværk eller mail ikke fungerer, er data ikke tabt.

Disse vil kunne hentes direkte via en USB port eller ved fysisk at hente SD kortet og udlæse data.

 

Dataloggeren er anvendelig alle steder hvor dokumentation og dataopsamling er vigtigt.

Det opsamlede data kan anvendes over for myndigheder, i forbindelse med egenkontrol,

eller som et værktøj til, at optimerer en produktion.

 

Dataloggeren kan sende mail omgående, hvis et målepunkt kommer ud over sine alarmgrænser.

Der kan angives 2 niveauer, 1 for advarsel og 1 for alarm. Ved alarmer er der akustisk og visuel indikation.

Med et optionskort til GSM Modem er det samtidig muligt,

at sende en sms til en eller flere centrale medarbejdere ved advarsel og alarm.

Alarmgrænser er beskyttet af password.

 

Mulighed for at differentierer fejl og advarsler, så disse sendes til forskellige personer,

alt efter relevans for den enkelte f.eks. service personale eller produktions personale.

 

Med optionskortet GSM Modem er det samtidig muligt at ”svare” tilbage med en sms, f.eks. genstart eller reset.

Via display på enheden er det muligt for hvert måle punkt at se den aktuelle værdi,

samt aflæse en graf over de sidste loggede data.

 

Tekniske data på en enkelt enhed.

 • Kommunikation: Ethernet, USB & Seriel (Option GSM Modem).
 • 12 stk. tæller (Puls) eller alarm indgange (Heraf 4 stk. hurtig tæller).
 • 4 stk. målepunkter (V/mA).
 • 6 stk. alarm udgange (Potentialerelæ kontakt).
Copyright © 2008 Ranlev Industri Automation v/Lasse Ranlev All Rights Reserved